Zaměstnanost v České republice

Zaměřujeme se hlavně na dělnické povolání pro průmyslové podniky, ale můžeme také poskytnout pracovníkům s vyšší kvalifikací. Koneckonců, LIFE SBS s.r.o. spolupracuje se zahraničními společnostmi na poskytování pracovních sil. A již se na nás obrací velké množství specialistů v různých oborech.

Zahraniční pracovník je náš zaměstnanec a činnost je prováděna na základě smluvního vztahu mezi naší společností a příslušnou partnerskou společností, kde budou naši zaměstnanci pracovat.